Financialplanning Vindnu.net Link aanmelden Assukennis directory pensioen.startpagina.nl verzekeringen.startpagina.nl assurantie.startpagina.nl assurantie-noord.startpagina.nl assurantie-midden.startpagina.nl assurantie-zuid.startpagina.nl financialplanning.startpagina.nl beurs.nl/xml/gids.php

pe-opleidingen.nl

wft, wet financieel toezicht


PE-OPLEIDINGEN.NL
Wat doet pe-opleidingen.nl ?
Pe-opleidingen.nl biedt onderwijs gericht op volwassenen. Volwassenen die werkzaam zijn in de financiele dienstverlening, zoals bij : banken, verzekeraars en assurantietussenpersonen. Pe-opleidingen.nl verzorgt zowel examengerichte als permanente educatie trainingen op het gebied van WFT, wet financieel toezicht, SEH, stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs en FFP, federatie van financieel planners.
Doelstellingen pe-opleidingen.nl:
Interactieve trainingen geven, waar mogelijk event gedreven en integraal van opzet. Hoog praktijkgehalte doch in ieder geval zeer examengericht (en dus met hoge slagingspercentages).
Pe-opleidingen.nl staat voor :
1. Permanente educatie opleidingen
2. Praktische en examengerichte opleidingen
3. Plezierige educatie
4. Passievol en efficient onderwijs
Motto Pe-opleidingen.nl : beleven, verbazen, interesseren en slagen !
Onderwijsmogelijkheden Pe-opleidingen.nl:
1. Individueel onderwijs, met veel persoonlijke aandacht
2. Examengericht onderwijs
3. Maatwerk onderwijs
4. Onderwijs op het gebied van permanente educatie
5. Groepsgewijs onderwijs in open inschrijving en / of in company
voor meer info
www.pe-opleidingen.nl
Het laatste financi�le nieuws
Box 1: werk en woning
Permanente educatie wet financieel toezicht / permanente educatie erkend hypotheekadviseur Pe WFT / pe SEH Voor wie ? Iedereen die aan de eisen van de WFT en / of SEH wil blijven voldoen, zijn diploma�s en certificaten hun geldigheid wil laten behouden, of uit hoofde van zijn functie aan de Wft - PE eisen moet voldoen. SEH en WFT : Voor het eerst speelt de wet op het financieel toezicht (Wft) een rol in het kader van de pe seh. Immers ook de stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH) heeft met de Wft te maken. De seh is immers een cdfd / wft erkend exameninstituut. De SEH moet dan ook voldoen aan de wet en regelgeving zoals opgenomen in de wft. Daarnaast dient de SEH ook nog eens rekening te houden met de belangen van erkend hypotheekadviseurs. Redenen waarom de SEH een permanente educatie verplichting erkend hypotheekadviseurs heeft opgelegd. Regeling permanente educatie voor erkend hypotheekadviseurs : Voor 1 mei 2009 dient u, als erkend hypotheekadviseur, te voldoen aan uw WFT pe en pe SEH verplichtingen. Tenminste voor zover het uw verplichtingen betreft in het kader van bemiddeling in hypothecaire kredieten. Om uw WFT hypothecair krediet (=WFT hypotheken) diploma geldig te laten blijven, dient u te voldoen aan zowel de pe eisen uit hoofde van de wft pe basis (basismodule deskundigheid) alsmede aan de eisen van wft pe hypothecair krediet. Daarnaast dient u als erkend hypotheekadviseur ook een speciaal aanvullend programma voor erkend hypotheekadviseurs te volgen (het reguliere seh programma). Wft Hypothecair krediet / wft hypotheken Let op : iedereen die een gelijkgesteld diploma heeft aan het diploma wft hypotheken, dat immers pas werd ge�ntroduceerd in 2007, dient naast de houders van het wft hypotheken diploma, uiteraard ook te voldoen aan de permanente educatie eisen in het kader van de wft ! Wie heeft er een gelijkgesteld diploma ? Dat zijn in ieder geval alle ffp -ers (federatie financieel planner -s), seh -ers (erkend hypotheekadviseur -s), mensen met een diploma woningfinanciering II aangevuld met assurantie b en beleggen a, en anderen die vielen onder de per 1 oktober 2007 afgelopen overgangsregeling in verband met de invoering van de wet op het financieel toezicht. WFT leven, WFT schade, WFT basis, WFT consumentenkrediet, WFT hypothecair krediet Bent u werkzaam is in de financi�le dienstverlening als zelfstandig intermediair dan heeft u een vergunning nodig op een of meer wft gebieden. Heeft u een vergunning en wilt u deze geldig houden dan dient u voor 28 december 2009 aan uw permanente educatieverplichting voldaan te hebben op het gebied van de betreffende wft pe. In ieder geval geldt dat u de pe wft basis aangevuld met de pe op uw vergunninggebied dient te doorlopen. Heeft u een diploma behaald voor 1-10-2007 ? Dan is de kans groot dat u dit diploma onder de overgangsregeling heeft verkregen en dat u, wilt u uw diploma geldig houden onder de wft eveneens aan de wft pe verplichtingen dient te voldoen. Advies Over de voor u geldende regelgeving rondom permanente educatie en welke weg u dient te volgen om aan uw wettelijke PE verplichtingen te voldoen, verstrekken wij u graag, voor alle soorten diploma�s, persoonlijk advies. Indien aan de hand van uw diplomagegevens geen correct advies gegeven kan worden, dan sturen wij u een uitgebreid invulformulier, om alsnog tot een correct advies te komen. Onze relatie Pe-opleidingen.nl heeft zich bereid verklaard om u vrijblijvend advies te geven. Wel verzoeken wij u het onderstaand formulier volledig in te vullen, zodat een helder advies voor u kan worden geformuleerd met een zeer lage foutkans ! Niet volledig ingevulde formulieren kan pe-opleidingen.nl helaas niet in behandeling nemen. Advies aanvraag mijn financi�le diploma`s van v��r 1okt. 2007 zijn: mijn financi�le diploma`s van na 1okt. 2007 zijn: titel vr m voornaam + naam adres pc.+ plaats e-mail adres telefoon Untitled Page

LoginNaam:

Wachtwoord:

Registratie datum: